Spolupráca je nevyhnutná

Vo svete je vážna situácia, ktorá si vyžaduje vážne opatrenia. Pre ľudí je dôležité teraz spolupracovať a zvládať mimoriadny stav. Dokážeme spolupracovať až vtedy, keď sa niečo zlé stane?

Situácia sa mimoriadne zmenila. Nikto to neočakával ani v najhoršej nočnej more. Ľudstvo dostalo na výber, buď bude spolupracovať a zvládneme to, alebo pôjdeme každý za seba či proti sebe. Pod záštitou opatrení, zákonov, ohrození, pokút sme sa rozhodli radšej spolupracovať.

Kým nebol tento stav, nespolupracovali sme a nedržali spoločne, závideli sme si aj posledný chlp na nose. Áno, taká je bohužiaľ pravda. Prečo? Asi sme mali „všetko“ a nevážili si aj tú najmenšiu vec, ktorú sme považovali za bežnú, súperili sme medzi sebou.

SpoluprácaTeraz si vážime každú vec, prácu, jedlo, zdravie, ľudí na ktorých nám záleží, spoločne tvoríme produkty pre druhých.  A aby sme to spoločne zvládli, spolupráca je nevyhnutná.. Preto sa pýtam: Nemohli sme spolupracovať aj predtým keď vo svete nebol mimoriadny stav? Čo by sme ako ľudia zvládli, keby sme viac spolupracovali a nebojovali medzi sebou? Dokázali by sme ďaleko viac, než si dokážeme predstaviť.

Niečo nás však oslepilo a zavrelo nám oči, sklopilo naše hlavy. Chamtivosť, túžba po moci, áno, je to bohužiaľ tak. Zabúdali sme na druhých ľudí, mysleli iba na seba, predbiehali sa kto je lepší, kto má viac a kto menej. Avšak, hodnoty sa mnohým ľuďom zmenili. Ponúka sa nám možnosť spolupráce a poučenia sa z našich chýb, meniť svet k lepšiemu. Chyťme kormidlo najsilnejšie ako sa len dá a vyrazme vpred správnym smerom.

Viete si predstaviť takýto stav spolupráce stále, bez toho aby nás k tomu musela donútiť zlá situácia? Veď spolupracovať je predsa tak jednoduché a skvelé, tak poďme do toho spoločne a spoločnými silami sa posuňme vpred.

Riešením nie je súperivosť, ale spolupráca.

Čo je lepšie pre nás, aby sme sa pod nátlakom problémov menili a spolupracovali, alebo aby sme spolupracovali neustále bez vplyvu nátlakov? Je to iba na nás ako sa rozhodneme. Verím, že to rozhodnutie bude správne.

Komentáre