Slobodná zodpovedná bytosť

Dnes som sa pri počúvaní meditačnej hudby na chvíľku zamyslel.  Vnukol sa mi nápad napísať článok spojený so zodpovednosťou. Na internete som hľadal definíciu tohto pojmu, ale nič poriadne som nenašiel.

Pokúsim sa teda tento pojem zhrnúť vlastnými slovami: „Zodpovednosť predstavuje nosenie ťarchy za skutky, ktoré človek vykonal vedome a slobodne.“  To znamená, byť zodpovedný za svoj život na sto percent.

Každý sme jedinečná bytosť. Počas života si prejdeme rôznymi hladkými i ťažkými okamihmi.

Sám človek má byť zodpovedný za svoj život. Nedovoľ, aby niekto za teba rozhodoval, pokiaľ ty s tým nebudeš slobodne súhlasiť. Zodpovednosť nám však začali brať. Azda nám neveria?

Keď sa na to pozrieme z pohľadu histórie a 21. storočia, ľuďom bol odjakživa vnucovaný strach zo života. Aby si dodržiaval poriadok, musíš sa držať týchto príručiek, pravidiel.

Uvediem jeden príklad, ktorý som zažil v Singapure. Kdekoľvek som sa verejnou dopravou presúval, videl som značenia, ktoré hovorili o pokutách za nedodržanie „pravidiel spoločnosti“. Dosť ma ale zarazil jeden fakt pri vchádzaní do metra. Čakali sme na príchod vlaku. Po krátkej chvíli prišiel a zastavil. Dvere sa otvorili. Moje oči skoro vybuchli, pretože bol na nich nápis: „Je striktne zakázané jesť v priestoroch metra. Ak tomu dôjde, hrozí vám pokuta 500 SGD (Singapursky dolár).“

Tak toto ma dosť prekvapilo. O pár dní neskôr som pochopil, že prečo je to tak nastavené. Strachom učia ľudí prevziať zodpovednosť za svoje konania, strachom z obrovských pokút. Systém a aj ľudia na vyšších pozíciách presne vedia, ako na ľudí.  A práve preto je všade poriadok.

Nepotrebujeme pokuty na to, aby sa dodržiaval poriadok. Nebolo by jednoduchšie, keby nás naučia ako byť slobodne zodpovednými za naše životy a byť v súznení? Dáva vám to zmysel?

A práve týmto sa dostávam k otázke zodpovednosti za seba samých a zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom človek žije. Naozaj musia byť na nás hrnuté pokuty, aby sme boli „zodpovední a poslušní?“

Neviem, kto nás to naučil, či systém, alebo ľudia sa skrátka báli preberať zodpovednosť a radšej žijú v strachu. Ak je však človek otvorený voči životu, planéte ZEM, ľuďom – vie si uvedomiť, že napr. nebude odhadzovať bordel na zem. Keď napríklad doje banán a ostane mu banánová šupka v ruke, zahodí ju do najbližšieho koša.

Ako na prijatie zodpovednosti? Postačí, keď si budeme uvedomovať to, čo v našich životoch robíme každý deň, otvoríme v nás dvere pokory a nedovolíme nikomu aby za nás, bez nášho slobodného úsudku rozhodoval.

Slobodný zodpovedný človek sám najlepšie vie, čo je správne pre jeho život, ľudí žijúcich v jeho okolí, krajinu, prírodu. Jeho správanie je spojené so súznením.

Niekto nám chce naďalej brať zodpovednosť za životy tým, že sa neustále stanovujú pravidlá, vnucuje strach pomocou metód, ktoré podvedomo náš mozog príjma. Obrniť voči tomu sa môžeme meditáciami, vzdelávaním a pokorou.

Komentáre