Pravdu nájdeme v našom vnútri

Za posledné obdobie sa vo svete objavuje mnoho faktov, úskalí, ktoré nás vedia priviesť k šialenstvu. Neustále analyzovanie, hľadanie odpovedí ale akoby sa nič nedeje.

Vnímanie toho, čo sa okolo nás denne odohráva. Pozrieme sa doprava, vidíme nejaký stav reality, pozrieme sa doľava, vidíme iný stav reality. Toto všetko naše oči denne pozorujú. Boh nám žehnaj náš zrak, najlepší nástroj aký nám bol daný, že? Veď na jeho základe sa vo väčšine prípadov rozhodujeme. Ibaže, čo naozaj vidíme a vnímame? Nejakú vizuálnu pravdu? Nuž, zhrniem to asi tak, že každý sme iný.

Keď sa dvaja ľudia pozrú na číslo 6 z oboch strán, jeden vidí buď 6 a druhý 9 a potom sa začnú hádať. Je to 6! Nie! Je to 9. 9 je tá pravda! Hm. Čo keby sa na to radšej pozrieme z nadhľadu?

Napojím to na tému pravdy, ktorú každý vnímame ináč. Áno, každý máme svoju pravdu a je to v poriadku. Každý veríme v niečo iné a je to v poriadku. Keď je však človek žijúci v strachu/egu tak sa začne s daným človekom hádať pri nesúhlase. Akonáhle ale do danej komunikácie vstúpime z nadhľadu a z lásky, nájdeme spoločné riešenie, posunieme sa vpred. Myslím si, že tomuto sa máme práve naučiť. Vnímaniu možnej pravdy aj z iných uhľov pohľadu.

Pozrime sa, ľudstvo si aktuálne prechádza obrovskou zmenou, na tom sa určite zhodneme. Učíme sa znovu to, čo sme dávno vedeli. Sem sa skvele hodí myšlienka z filmu Interstate 60 (Diaľnica 60): „Mnoho odpovedí a pritom všetky dávajú zmysel.“ To je to o čo tu běží.

Napadá ma zrovna jeden príklad, ktorý sa aktuálne rieši, že či je zem guľatá alebo plochá. Je jedno v čo TY veríš, aj tak to nedokážeš ovplyvniť, no nie? Nie je náhodou podstatné to, že práve žiješ, dýchaš kyslík, si zdravý, máš super prácu a pracuješ na svojich snoch?

Ináč, existuje vôbec nejaká univerzálna pravda pre všetkých?

Možno áno, možno je. Možno tých právd bude určite dosť, ale to tu nebudem rozoberať. Čo chcem povedať je to, že podstatná je pravda, ktorej veríme priamo našim srdcom, pravda vychádzajúca z nášho vnútra, to čomu sami veríme. Otázka je však: „Pomáha nám poznanie tejto pravdy na našej ceste?“ Pokiaľ pomáha nám aj ľuďom v láske, tak je to podľa všetkého dobre smerovaná pravda, ale pokiaľ by nás obmedzovala, nemyslíte si, že tam niečo asi nehrá?

Boh by asi povedal: „Odpovede nájdi v sebe, máš ich v srdci. Intuícia ťa povedie.

Napadá ma ďalšia otázka: „Prečo sa ľudia boja počuť pravdu dokonca aj keď im ju ukážeme pred očami s reálnymi faktami a údajmi, ktoré sú založené na pravde?“ Skvele to ukázal film MATRIX, kde sa hovorí o tom, že ľudia nechcú žiť v pravde, radšej chcú dôverovať niekomu cudziemu v systéme, kto ich ochráni. Boja sa ju počuť, vnímať a hlavne vidieť. Prečo? Strach, nedôvera? Každý si v sebe teraz môže nájsť sám tu odpoveď. Podstatné je však, že ak chceme zmeniť svoje životy, je načase vnímať svoje vnútro, vedenie, ZDROJ a začať od seba. Pomáhať prebúdzať ďalších ľudí.

Skvelým nástrojom na poznanie sú práve kreatívne diela, ktoré v nás vyvolávajú otázky a hľadanie odpovedí. – filmy, knihy, muzikály, hudba. V nich každý autor ukazuje svoj postoj a názor na danú situáciu, ktorá sa v danej dobe odohrávala celosvetovo. Títo tvorcovia skrátka v sebe cítili, že potrebujú svoje názory s ľuďmi zdieľať a postupne sa prebúdzať. Nechápte slovo „PREBÚDZAŤ“ zle, je to myslené tak, že sa naučíme spoločne pozerať sa na všetko z nadhľadu – hovorím tomu tretí uhol pohľadu. Znamená to, že pozorujete čo sa deje ale ste nezainteresovaný citovo ani pocitovo, vnímate a hľadáte cestu ako pomôcť ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

Dáva vám to aspoň trochu zmysel?

Možno sa pýtate, odkiaľ čerpám tieto informácie a prečo o tom píšem. Začal som byť otvorený srdcom a vnímať, pretože je to aktuálne podstatné pre NÁS. Systém vo svete má nejakú pravdu, ktorá je ľuďom pretavovaná každý deň ale tiež aj my máme tú svoju. Je len na nás čo sa rozhodneme počúvať a využívať. Pamätajme však, že akokoľvek sa rozhodneme, nech to nikomu neubližuje ale skôr pomáha.

Komentáre