Názorová odlišnosť ľudí

Ľudia majú rôzne názory. Niekto je za, niekto zase proti. Dokonca sa ľudia dokážu za rôzne názory rozhádať a vytvoriť konflikty. Prečo tomu tak je?

Existuje vôbec nejaké riešenie? 

Áno, existuje. „Konsenzus“ Každý deň ľudia počúvajú a vnímajú rôzne názory na médiami rozšírené témy. U ľudí to spôsobuje chaos a rozdelenie do táborov. Následne tak vznikajú konflikty a psychika ľudí sa iba ničí. Nervy, stres… negatívne energie. A pritom stačí tak málo. Uvedomiť si seba, svoje postoje, hodnoty. Nájsť spoločné riešenie daného problému, o ktorom sa rozprávajú, a zároveň bude výhodné pre obidve strany komunikujúcich ľudí.

Pretože, ak sa to nevyrieši, tak ľudia budú stále rozdelený na 2 alebo viac táborov. Neoplatí sa stále niekoho presviedčať o opaku:„Ja mám pravdu, nie ja mám pravdu… počkaj, aká je vlastne pravda?“ Takto sa pravdepodobne nikam nepohneme. Ale, ak sa začneme zaoberať otázkou, ako to môžeme spoločne vyriešiť, keď ty a ja sa nezhodneme v našich názoroch? Nájdime také riešenie, ktoré bude nielen pre teba alebo pre mňa výhodné, ale pre nás všetkých.

Dokážu to ľudia vôbec?

Myslím si, že hej. Je to však stav vedomej mysle. Človek potrebuje byť natoľko vedomý, že pochopí druhú stranu, svoje ego a nájde spoluprácu. K tomu sa potrebujú ľudia teraz dostať. Dostali sme šancu na to, aby sme sa mohli prebudiť. A, aj keď máme odlišné názory, treba nájsť konsenzus.

Konsenzus znamená nájdenie riešenia, ktoré bude výhodné pre obe strany. Nie je to ako kompromis, kedy sa jedna strane prispôsobí druhej na úkor vlastného blaha.

Ako vy pristupujete k riešeniu odlišných názorov? Podeľte sa s nami o vaše tipy.

Komentáre