Autority vo svete

Celý svet je postavený na autoritách. Hovoria nám, aby sme ich rešpektovali, počúvali, učili sa od nich. Na jednej strane je to fajn, ak sa jedná o autority, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Existujú však aj autority, ktorým na ľuďoch nezáleží.

Ľudia vo všeobecnosti majú rôzne názory, skvelé myšlienky, ktoré môžu ľuďom pomôcť kráčať v živote vpred a od srdca sa usmievať. Niekedy sa však stane, že nebudú ľuďmi vypočuté, pretože v danom momente pre spoločnosť možno neznamenáš ešte nič. Tu smerujeme k autorite. Ak by si už ňou vtedy bol, ľudia by počúvali. Ak sa ale chceš stať človekom so skvelými názormi, nápadmi, treba nájsť cesty ako sa dostať do popredia v spoločnosti v pozitívnom slova zmysle. Možno sa ti to podarí hneď alebo až za nejaký čas, kým sa vyšperkuješ.

Počas kráčania na ceste za svojimi snami buď stále sám sebou. Mysli na to, že svet ťa potrebuje.

Na mieste sa kladie otázka: Prečo je systém vo svete nastavený tak, že to, čo povedia vládcovia krajín, majú ľudia rešpektovať?“ S tými názormi ľudia však nemusia súhlasiť a potom sa čudujeme, že sú vo svete rozbroje, nepokoje. Vyzerá to tak, že si niekto z niekoho robí srandu. Názory sa dookola menia, z hlbín sa vyťahujú nové zákazy, príkazy, zákony, opatrenia, meniace sa pomaly každý deň. Normálnemu človeku to už nedáva zmysel. Je na čase, aby sme začali spolupracovať, spájať tento svet a objavovať v nás svetlo, čaro života.

Ak chceš niečo vo svete zmeniť, neprestávaj. Pamätaj, že na to máš.

V živote máme na výber z dvoch možností – buď sa rozhodneme ísť cestou pomoci ľuďom alebo im naopak budeme znepokojovať život. A to sa v podstate vo svete odohráva… pod záštitou autorít. Stále máme šancu počúvať samých seba, náš vnútorný hlas. Ak s niečím nesúhlasime, je to v poriadku, pretože je to náš osobný názor vychádzajúci z vnútorných presvedčení, hodnôt, postojov k životu. Skúšajú sa nám dostať do našich myslí, vytvoriť strach zo života. Je však jedna vec, ktorú nám nik nezoberie… Našu „DUŠU“. K tomu všetkému máme aj svoje práva na život, ktoré sú spísané v každej krajine v listinách či zákonoch.

A aký je váš postoj k autoritám? Čo si o autoritách vo všeobecnosti myslíte?

Komentáre